Round Table Northern Cape

Latest News

23 November 2022…

Published on November 23, 2022
Back to all Latest News
23 November 2022

Na aanleiding van bespiegeling en gissings rakende die water situasie in Kakamas betreffende die N14 pad tussen Kakamas en Keimoes die volgende :

1. Die KWGV voorsien dar die N14 wel sal oopgehou kan word deurlopend.
2. Op hierdie staduim slaag ons daarin om die rivier se water afgesper te hou, en konsentreer op die dreieneringswater wat aan weerskante van die N14 sigbaar is.
3. Die situasie is onder beheer, en is ons gereed om n verdere styging hier te hanteer hier, sou dit nodig wees.
4. Ons voorsien dat die rivier sy piek sal bereik teen vanaand of more, maar dit behoort nie wesenlik van die huidige vlak te verskil nie. Die water sal enkele dae op hierdie vlak loop, gering daling word reeds by Prieska gesien, wat ongeveer 3 dae onder huidige toestande later hier ervaar sal word.
5. Bg inligting is gegewe huidige omstandighede en onvoorsiene omstandighede kan die situasie op impak verander.

Baie Dankie
Andre Bruwer
Kakamas Watergebruikersvereeniging

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee