Round Table Northern Cape

Latest News

Geagte inwoners van Kakamas Huidiglik is die tegniese afdel…

Published on November 7, 2022
Back to all Latest News

Geagte inwoners van Kakamas Huidiglik is die tegniese afdeling steeds besig om die riool situasie aan te spreek by die hospitaal pompstasie, wat tans die oorsaak is van die riool oorloop. Die aankope is afgehandel en Afdeling sal begin sodra die verskaffer aflewer. Tegniese Afdeling sal lorries allokeer om slegs by pompstasies werk te verrig, en pompkamers leeg te hou van riool. Ons onderneem ook om voor te gaan met die ontsmettings proses van geaffekteerde areas. Jammer vir ongerief Mnr Obakeng Isaacs
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Currently the technical department is still addressing the sewer situation at the hospital pumping station, which is currently the cause of the sewer overflow. The purchases have been completed and Department will start as soon as the supplier delivers. The Technical Department will allocate lorries to do work at pumping stations only, keeping pump chambers empty of sewage. We also undertake to go ahead with the disinfection process of affected areas. Sorry for any inconvenience caused Mr obakeng Isaacs
Acting Municipal Manager ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee