Round Table Northern Cape

Latest News

Geagte inwoners van Kakamas…

Published on November 1, 2022
Back to all Latest News
Geagte inwoners van Kakamas

Huideiglik is die tegniese afdeling steeds besig om die riool situasie aan te spreek by die hospitaal pompstasie, wat tans die oorsaak is van die riool oorloop en vestoppings.

Ons het vanoggend kwotasie ontvang vanaf leweransier om ons te help met fabrikasie van nodige toebehore en installering van Ander pomp by pompstasie.

Die proses van werwing van dienslewering is nou tans voorsienings kanaal bestuur vir oorweging en implimentering.

Tegniese Afdeling sal lorries allokeer om slegs by pompstasies werk te verrig, en pompkammers leeg te hou van riool.

Ons onderneem ook om voor te gaan met die ontsmettings proses van geaffekteerde areas.

Jammer vir ongerief

Mnr Obakeng Isaacs
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee