Round Table Northern Cape

Latest News

Geliewe kennis te neem van die volgende:…

Published on November 29, 2022
Back to all Latest News
Geliewe kennis te neem van die volgende:
Dit gebeur gereeld dat vreemde materiale soos klippe, lappe ensovoorts in riool mangate gestort word. Dit veroorsaak groot probleme en die riool stoot gewoonlik die erwe en huise binne.
Hiermee word versoek dat hierdie praktyke gestop word om die genoemde probleme te voorkom.

Mnr Obakeng Isaacs
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Bly veilig
Stay safeCopyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee