Round Table Northern Cape

Latest News

Kai ! Garib Munisipaliteit…

Published on December 29, 2023
Back to all Latest News

Kai ! Garib Munisipaliteit

Kennisgewing kragonderbreking Keimoes gebied

Vordering: Die krag is aan so vanaf 19h00. Slegs enkele foute word nog herstel.

Ons vra verskoning vir die ongerief

Mnr Obakeng Isaacs
Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee