Round Table Northern Cape

Latest News

Kai !Garib Munisipaliteit…

Published on January 13, 2024
Back to all Latest News

Kai !Garib Munisipaliteit
Opdatering van Keimoes elektrisiteitsprobleme:

n Groot gedeelte van die woonbuurt se krag is reeds herstel.
Daar is nog een hoogspannings kabelfout.
Die kabel moet nou getoets word en uitgrawings sal daarna begin.
Geen tyd kan verskaf word vir die afhandeling van die probleem nie, maar voorsien dat die probleem spoedig opgelos sal word.

Mnr Obakeng Isaacs
Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee