Round Table Northern Cape

Latest News

Kai !Garib Munisipaliteit…

Published on January 15, 2024
Back to all Latest News

Kai !Garib Munisipaliteit

Kennisgewing aan die gemeenskap van Warmsand.

Neem kennis die Rivierpomp is herstel en Tegniese afdeling is tans besig om die dam vlakke op te bou.

#we serve
#we care
#we provide

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee