Round Table Northern Cape

Latest News

Kai !Garib Munisipaliteit doen beroep op motoriste om hul sp…

Published on August 10, 2022
Back to all Latest News

Kai !Garib Munisipaliteit doen beroep op motoriste om hul spoed aan te pas by Kakamas Voortrekker straat vanaf KFC tot by Poskantoor. Tegnies Afdeling is tans besig met
Skoonmaak van paaie;
Fog spray herseel en daarna herstel van slaggate;
Laastens herseel met teer. Stay Safe Mnr B. Kordom
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Technical Department is currently busy with
Cleaning of roads;
Fog spray repair and then pothole repair;
Finally re-sealed with tar. Stay Safe Mr. B. Kordom
Acting Municipal Manager ยท
Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee