Round Table Northern Cape

Latest News

Kai !Garib Munisipaliteit Kenhardt/Lennertsville: Kennisgewi…

Published on October 6, 2022
Back to all Latest News
Kai !Garib Munisipaliteit Kenhardt/Lennertsville: Kennisgewing oor water onderbrekings.

Hiermee wil ons bevestig dat die bulk lewering van water in Kenhardt/Lennertsville is tans onder druk verkeer weens die daaglikse krag onderbrekings. Geen produksie van water vind plaas tydens krag onderbrekings nie. Dit bring mee dat lae drukke sowel as geen water in hierdie gebiede ervaar word nie.

Die Tegniese Afdeling is tans besig met beurt water program. Die program sal dus kommunikeer word via WhatsApp/Facebook.

Enige navrae kontak Inbelsentrum 054 4616700.

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee