Round Table Northern Cape

Latest News

Kai !Garib Munisipaliteit: Kennisgewing oor water onderbreki…

Published on October 11, 2022
Back to all Latest News

Kai !Garib Munisipaliteit: Kennisgewing oor water onderbreking Lanverwag. Hiermee wil ons bevestig dat die bulk lewering van water in Langverwag is tans onder druk verkeer asgevolg 1 pomp wat gebrand het tydens krag onderbrekings. Dit bring mee dat lae druk sowel as geen water in hierdie gebied ervaar word nie. Die Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem. Enige navrae kontak Inbelsentrum 054 4616700.
We hereby want to confirm that the bulk delivery of water in Langverwag is currently under pressure traffic as a result of 1 pump that burned during power outages. This brings that low pressure as well as no water is experienced in this area. The Technical Department is currently working on the issue. Any queries contact Inbox 054 4616700. ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee