Round Table Northern Cape

Latest News

Kai !Garib Munisipaliteit…

Published on December 29, 2023
Back to all Latest News

Kai !Garib Munisipaliteit

Keimoes gebied:

Ons is bewus van die probleem. Op die oomblik is daar geen water in die sisteem agv die elektriese toevoer probleem.
Die dorp was nou vir 24 uur sonder krag.
Die situasie sal reggestel word wanneer die watersuiweringstelsel in werking is nadat krag herstel is. Hierdie toetse is nie deur die munisipaliteit geneem nie. Die ZFM distrikmunisipaliteit neem ook maandeliks toetse, wat probleme, maar ook verbeterings toon soos bv die aanleg op Alheit. Die aanleg toon geen e koli asook geen koliforme in die water nie.
Ons versoek verder dat voor ons water getoets word, daar met die afdelingshoof of Munisipale Bestuurder geskakel word vir toestemming om hierdie watermonsters te neem. Ons het Waterwese geregistreerde punte waar ons watermonsters neem.

Persverklaring uitgereik deur Kai !Garib Munisipaliteit

Mnr Obakeng Isaacs
Munisipale Bestuurder
29/12/2023

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee