Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing…

Published on December 28, 2023
Back to all Latest News

Kennisgewing
Munisipaliteit Kai Garib

KRAGONDERBREKING
KEIMOES

Geliewe kennis te neem van ‘n kragonderbreking te Keimoes agv n ringskakeleenheid wat deur weerlig getref en beskadig is.
Die elektriese span is besig om uitgrawings te doen en die kabel deur te las.

Ons vra verskoning vir die ongerief.

M Clarke
Bestuurder: Elektromeganiese Dienste.

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee