Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan die gemeenskap van Kai ! Garib…

Published on January 30, 2023
Back to all Latest News

Kennisgewing aan die gemeenskap van Kai ! Garib

Beurtkrag:Tydelike Kwytskelding
Op 30/01/2023 is daar antwoord verkry vanaf ESKOM oor die aansoek om kwytskelding van die waterwerke.
Slegs die waterwerke van Kakamas, Keimoes en Lennsertsville word tydelik gevrywaar van beurtkrag vir die volgende tye:
00H00 op 31/1/2023 tot 01/02/2023 om 00H00
Hierdie vrywaring is slegs geldig vir 48 uur om die damvlakke te verbeter.

Mnr Obakeng Isaacs
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee