Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan die gemeenskap van Kai Garib…

Published on March 1, 2023
Back to all Latest News

Kennisgewing aan die gemeenskap van Kai Garib

Neem kennis dat wyks gemeenskap vergaderings is uitgestel. Nuwe datums sal geplaas word op alle media platvorms

Jammer vir ongerief

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee