Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan die gemeenskap van Kai !Garib…

Published on December 23, 2022
Back to all Latest News
Kennisgewing aan die gemeenskap van Kai !Garib

Tans ondervind Kai !Garib verlengde ure beurtkrag of te wel “Load reduction”. By navraag kon die ESKOM Klientediens geen antwoorde verskaf nie.
Kai !Garib probeer n skedule by ESKOM kry rakende die veranderde tye, maar is steeds onsuksesvol. Sodra daar meer inligting verkry word, sal dit aan die publiek vrygestel word. Ons het dus geen beheer oor die saak nie.
Slegs die volgende is per Whatsapp ontvang:
“Eskom will issue a media statement shortly on Extended load reduction.”

Mnr Obakeng Isaacs
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Bly veilig
Stay safe

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee