Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan die gemeenskap van Kenhardt/Lennertsville…

Published on March 3, 2023
Back to all Latest News

Kennisgewing aan die gemeenskap van Kenhardt/Lennertsville

Geliewe kennis te neem van Tydelike water onderbreking wat plaasvind in Kai !Garib Munisipaliteit, binne Kenhardt/Lennertsville gebied.

Rede: rivier pomp is foutief en elektriese afdeling is tans besig met herstel werk.

Water mobiele afdeling sal water aan gemeenskap voorsien blok vir blok tydens die tydperk.

Enige navrae kontak Inbelsentrum by 054 461700.

Jammer vir ongerief

Mnr Andre Phete
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee