Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap Kai !Garib Geliewe kennis te ne…

Published on June 12, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap Kai !Garib Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit gebied huidiglik tydelike kragonderbreking ondervind. Eskom is tans besig om te werk aan die probleem Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Please take note that Kai! Garib Municipality area is currently experiencing temporary power outage. Eskom is currently working on the issue Dr. J. Mac Kay
Acting Municipal Manager ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee