Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Alheit…

Published on May 18, 2023
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Alheit

Geliewe kennis te neem van tydelike water onderbreking wat plaasvind in Alheit binne die Kai !Garib Munisipaliteit gebied

Rede
Tegniese Afdeling is besig om die pyp by hooflyn te herstel.

Ons vra verskoning vir die ongerief

Mnr Andre Phete
Waarnemende Munisipale Bestuurder


Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee