Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Cillië….

Published on March 1, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Cillië.

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Cillie gebied, huidiglik waternood ondervind.

Die rede is as gevolg van die vloei van water wat baie swak is.

Ons versoek die gemeenskap om water spaarsamig te gebruik. Ons vra ook dat die gemeenskap asseblief water opgaar tydens beskikbaarheid.

U samewerking in die verband word hoog op prys gestel.

Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee