Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Cillie…

Published on March 1, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Cillie

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit binne Cillie gebied huidiglik waternood ondervind.

Die rede is asgevolg vloei van water is baie swak.

Ons versoek aan die gemeenskap is om water spaarsamig te gebruik. Ons vra ook dat die gemeenskap asseblief water opgaar tydens beskikbaarheid. Water sal voorsien word tydens die probleem.

U samewerking in die verband word hoog op prys gestel

Dr Mac Kay
Waarnemende Munisipaliteit

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee