Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Gammacor/Keimoes…

Published on March 11, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Gammacor/Keimoes

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Gammacor en Keimoes gebied. huidiglik waternood ondervind.

Die rede is as gevolg van pypbaars en kragonderbreking is vloei van water baie swak.

Ons versoek die gemeenskap om water spaarsamig te gebruik. Ons vra ook dat die gemeenskap asseblief water opgaar tydens beskikbaarheid.

Munisipaliteit is besig om tydelik water voorsien binne die gebied.

U samewerking in die verband word hoog op prys gestel.

Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee