Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Kai !Garib…

Published on April 14, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Kai !Garib

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit tans water te kort
Die rede daarvan, water vloei is baie swak asgevolg van kragonderbreking.

Munisipaliteit doen beroep op inwoners om houers te vul met water.

Jammer vir ongerief

Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee