Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes…

Published on April 4, 2023
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes

Geliewe kennis te neem van tydelike water onderbreking wat plaasvind in Keimoes binne die Kai !Garib Munisipaliteit gebied

Rede
Tegniese Afdeling is besig om die kabels by rivierpomp te herstel.
Munisipaliteit doen ñ beroep op inwoners om hul houers te vul met water.

Ons vra verskoning vir die ongerief

Mnr Andre Phete
Waarnemende Munisipale Bestuurder
04/04/2023

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee