Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes Dorp Geliewe kennis…

Published on July 7, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes Dorp Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Keimoes Dorp gebied huidiglik waternood ondervind. Die rede is as gevolg van pyp breek Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem Jammer vir ongerief.
Please take note that Kai! Garib Municipality, within Keimoes Town area is currently experiencing water emergency. The reason is because of pipe break Technical Department is currently working on the issue Sorry for any inconvenience. ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee