Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes dorp….

Published on May 13, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes dorp.

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Keimoes dorp gebied. huidiglik waternood ondervind.

Die rede is as gevolg van pyp breek

Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem

Jammer vir ongerief

Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee