Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes Eilande en Malansho…

Published on May 18, 2022
Back to all Latest News
Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes Eilande en Malanshoek.

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Keimoes Eilande en Malanshoek gebied huidiglik waternood ondervind.

Die rede is as gevolg van pyp breek.

Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem.

Jammer vir ongerief

Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder


Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee