Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes Uitbreding 3, 6, 7 …

Published on June 9, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes Uitbreding 3, 6, 7 en Gammacor Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Keimoes gebied huidiglik waternood ondervind. Die rede is as gevolg van pyp breek Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem Jammer vir ongerief Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Please take note that Kai! Garib Municipality, within Keimoes area is currently experiencing water emergency. The reason is because of pipe break Technical Department is currently working on the issue Sorry for any inconvenience caused Dr. J. Mac Kay
Acting Municipal Manager ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee