Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Kenhardt/Lennertsville…

Published on July 22, 2022
Back to all Latest News
Kennisgewing aan gemeenskap van Kenhardt/Lennertsville

Geliewe kennis te neem van Tydelike water onderbreking wat gaan plaasvind in Kai !Garib Munisipaliteit, binne Kenhardt en Lennertsville gebied.

Wanneer: vanaf Maandag 25 Julie 2022 tot 29Julie 2022

Tyd: 8h00 tot 16h00

Die Doel van wateronderbreking is om die Lennertsville dam skoon te maak vir die verbetering van die water kwaliteit. Ons bedank die inwoners vir die geduld tydens die uitvoering van hierdie noodsaaklike werk

Kontak asseblief Kai !Garib Tegnies Afdeling 054 6516500 of Inbelsentrum 054 4616700

Jammer vir ongerief.

Die uwe
Waarnemende MM
Mnr. B.Kordom

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee