Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag…

Published on March 13, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Langverwag gebied. huidiglik waternood ondervind.

Die rede is as gevolg van pompe was onder water en ook asgv load-shedding.

Tegniese Afdeling is tans besig om te pomp na dam en direk na netwerk. Lae gebiede sal eers water kry. So min of meer 2 ure sal probleem uitsorteer word.

Diegene wat besit van vervoer Kan water tap by waterplant.

Jammer vir ongerief

Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee