Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag…

Published on March 13, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit tans besig om tydelike water voorsien binne Langverwag gebied. Water Lorrie sal dus blok vir blok beweeg.

Diegene wat besit van vervoer Kan water tap by waterplant en werkswinkel.

Jammer vir ongerief

Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee