Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag. Geliewe kennis …

Published on June 16, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag. Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Langverwag gebied huidiglik waternood ondervind. Die rede is as gevolg van waterpomp is foutief. Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem Jammer vir ongerief Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Please take note that Kai! Garib Municipality, within Langverwag area is currently experiencing water emergency. The reason is because water pump is faulty. Technical Department is currently working on the issue Sorry for any inconvenience caused Dr. J. Mac Kay
Acting Municipal Manager ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee