Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag Neem kennis die v…

Published on August 18, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag Neem kennis die verstoping en lekasie van drein in pionier en randstraat is herstel. Kai !Garib bedank die Tegniese Afdeling en samewerking van gemeenskap. Stay safe
Bly veilig Uwe
Mnr Bennie Kordom
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Take note the clogged and drain leakage in pioneer and rand street has been repaired. Hey ! Garib thanks Technical Department and community co-operation. Stay safe
Stay safe everyone May you be the one who is the one who is going to be
Mr Bennie Cordom
Acting Municipal Manager ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee