Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Lutzburg….

Published on March 1, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Lutzburg.

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Lutzburg gebied, huidiglik waternood ondervind.

Die rede is as gevolg van die waterpomp wat foutief is. Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem.

Water sal voorsien word tydens die tydperk.

Jammer vir die ongerief.

Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee