Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Marchand…

Published on March 12, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Marchand

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Marchand gebied. huidiglik waternood ondervind.

Die rede is as gevolg van krag transformer moet vervang word.

Eskom is tans besig om te werk aan die probleem

Munisipaliteit sal dus tydelik water voorsien binne die gebied.

U samewerking in die verband word hoog op prys gestel.

Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee