Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Marchand…

Published on March 28, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Marchand

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Marchand gebied. huidiglik waternood ondervind.

Die rede is as gevolg van pyp breek

Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aand die probleem

Jammer vir ongerief

Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee