Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskappe met betreķking tot water voors…

Published on December 17, 2021
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskappe met betreķking tot water voorsienning tydens Desember 2021.

Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, veral die Kakamas gebied, huidiglik waternood ondervind. Ons wil u graag in kennis stel dat die Munisipaliteit tans besig is om die water voorsiennings probleem aan te spreek en op te los.

Tydelike beurt water sal toegepas word, om genoegsame water voorsienning te verseker. Die Skedule sal teen more versprei word op alle sosiale media.

Ons versoek aan die gemeenskap is om water spaarsamig te gebruik gedurende die Fees-seisoen. Ons vra ook dat die gemeenskap asseblief water opgaar tydens beskikbaarheid, om sodoende voorsienning te maak vir water beskikbaarheid.

U samewerking in die verband word hoog op prys gestel.

Dr. J. Mac Kay
Wnd Munisipale Bestuurder
Kai !Garib Munisipaliteit

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee