Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan tydelike water onderbreking gemeenskap van …

Published on November 20, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan tydelike water onderbreking gemeenskap van Langverwag/Suid Rand Neem kennis dat suiwering plant geen produksie lewer nie. Die rede asgevolg:
Suiwering plant staan stil omdat een skoon water motor se windings het gebrand. Die nuwe motor se pomp suig nie Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem Jammer vir ongerief Mnr Obakeng Isaacs
Waarnemende Munisipale Bestuurder Stay safe
Bly veilig .
Take note that purification plant yields no production. The reason as follows:
Purification plant stands still because one clean water burned car’s windshields. The new motor pump does not suck Technical Department is currently working on the issue Sorry for any inconvenience caused Mr obakeng Isaacs
Acting Municipal Manager Stay safe
Stay safe everyone . ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee