Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing: Munisipaliteit Kai!Garib…

Published on November 25, 2022
Back to all Latest News
Kennisgewing: Munisipaliteit Kai!Garib
Watertekort Keimoes

Geliewe kennis te neem dat die kabel van Keimoes rivierpomp by die transformator afgesteel was tydens loadshedding. Die kabel en toebehore gaan vandag aangekoop word en sal later vandag geiinstalleer word. Die waterdruk sal min wees totdat die werk afgehandel is.

Die Munisipaliteit vra verskoning vir enige ongerief.

Mnr Obakeng Isaacs
Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee