Round Table Northern Cape

Notices

KENNISGEWINGS HULPBEHOEWENDE BELEID KENHARDT

Published on May 5, 2022
Back to all Notices

KAI! GARIB MUNISIPALITEIT
KENNISGEWING
KENHARDT WYK 9
KENNIS GESKIED HIERMEE DAT DIE REGISTRASIE VIR DIE HULPBEHOEWENDE BELEID WEER
GEDOEN WORD. ALLE PERSONE WAT REEDS SUBSIDIE ONTVANG MOET HERREGISTREER ASOOK
ALLE NUWE AANSOEKERS. MASSA REGISTRASIES SAL PLAASVIND BY DIE KENHARDT
GEMEENSKAPSAAL VIR DIE BOEKJAAR 2022/2023, VANAF MAANDAG 23 Mei 2022 TOT VRYDAG
27 MEI 2022.
TYE: 09H00 TOT 15H00
DIE VOLGENDE DOKUMENTE WORD BENODIG INDIEN U SOU KWALIFISEER:
1. IDENTITEITSDOKUMENT / GEBOORTE SERTIFIKATE ( VAN ALMAL IN HUIS )
2. BEWYS VAN INKOMSTE (BV. ‘PAYSLIP’/ CPS – STROKIES / BANKSTAAT )
3. BEëDIGDE VERKLARING INDIEN WERKLOOS
4. MUNISIPALE REKENING
GEEN ONVOLLEDIGE AANSOEKE SAL AANVAAR WORD NIE. MAAK DUS SEKER DAT U AL DIE
BOGENOEMDE DOKUMENTE HET.
DIE UWE
MUNISIPALE BESTUURDER

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee