Round Table Northern Cape

Latest News

Munisipaliteit Kai !Garib…

Published on November 27, 2023
Back to all Latest News

Munisipaliteit Kai !Garib

*KENNISGEWING: KRAGONDERBREKING*

Geliewe kennis te neem van ‘n kragonderbreking in Kakamas.

Die transformator wat gedeeltes Meulsingel/Voortrekkerstraat voer het ingegee.

Die transformator sal teen 28/11/2023 vervang word.

Herstelwerk sal gou moontlik op genoemde datum begin.

Ons vra verskoning vir die ongerief.

M Clarke
Bestuurder: Elektromeganiese Dienste.

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee