Round Table Northern Cape

Latest News

Munisipaliteit Kai !Garib Municipality…

Published on January 21, 2024
Back to all Latest News

Munisipaliteit Kai !Garib Municipality

Kennisgewing geskied hiermee van ñ wateronderbreking binne Keimoes gebied

Rede: Asgevolg van tydelike kragonderbreking vanaf Eskom

Kai !Garib Munisipaliteit bedank inwoners vir die geduld tydens die uitvoering van hierdie Noodsaaklike werk.

Kontak ons 24 uur Inbelsentrum by 087 265 5186 of Whatsapp 079 873 3767 vir enige navrae.

Mnr Obakeng Isaacs
Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee