Round Table Northern Cape

Latest News

Munisipaliteit Kai !Garib Municipality…

Published on February 2, 2023
Back to all Latest News
Munisipaliteit Kai !Garib Municipality

KENNISGEWING: TYDELIKE KRAGONDERBREKING:

Geliewe kennis te neem van die volgende kragonderbreking.
Rede: dringende herstelwerk met vervang van Paal in 4de laan Kakamas
DATUM: 2 FEBRUARIE 2023
GEBIEDE GERAAK: Gedeelte Kakamas dorp
Alle geleiers moet ten alle tye as lewendig beskou word.
Jammer vir die ongerief.

Nozuko Mdaka
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee