Round Table Northern Cape

Latest News

Munisipaliteit Kai !Garib Municipality…

Published on May 1, 2022
Back to all Latest News

Munisipaliteit Kai !Garib Municipality
KENNISGEWING: KRAGONDERBREKING:
Geliewe kennis te neem van die volgende kragonderbreking deur ESKOM om
dringende herstelwerk aan hul netwerk te doen.
DATUM: Woensdag 4 Mei 2022
TYDSDUUR: 6H00 tot 18H00
GEBIEDE GERAAK: KAKAMAS, LUTZBURG , CILLIE
Alle geleiers moet ten alle tye as lewendig beskou word.
Jammer vir die ongerief.
J. MacKay
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee