Round Table Northern Cape

Latest News

Persverklaring: Kai !Garib sê oortreders sal vervolg word

Published on July 15, 2021
Back to all Latest News

Videos van waar lede van ‘tender bende’ in vorm van drukgroep uit die Alheit woongebied by Kakamas, vullis voor die Kai Garib Munisipaliteit se kantore stort, het  sosiale media versprei.

Volgens die beëdigde verklarings van drie munisipale amptenare, waaronder die huidige  Waarnemende Munisipale bestuurder, Dr. Johny McKay, het lede van die gemeenskap die vullissakke voor die ingang van die munisipale gebou opgehoop om toegang tot die gebou te versper. Die druk groep het ook aanspraak gemaak dat hul wel belangstel om te tender vir die betrokke kontrak.

Beide verklarings, wat glo gebruik is om ‘n kriminele saak by die Kakamas SAPD aanhangig te maak, meen die drukgroep het die betrokke werknemers van die muninisipaliteit geintimideer.

Volgens Mary-Ann Pienaar, woordvoerder van die Munisipaliteit, is beide Kontrakteur en Munisipale werkers gestop  van dieselfde drukgroep om vullis te verwyder binne in die Alheit gebied.

By navraag oor waarom daar ‘n tender vir vullisverdwydering in die gebied is, het Pienaar bevestig dat die munisipaliteit tans met ‘n vlootprobleem te doen staan en intussen van plaaslike kontrakteurs gebruik maak om hierdie munisipale diens te lewer.

“Dit is ons manier om te sorg dat die diens gelewer word en terselfde tyd terug te ploeg in die gemeenskap.

Pienaar het die Gemsbok verseker dat die korrekte tenderproses gevolg is vir die betrokke tender en dat die munisipaliteit ‘n formele oudit van die tenderproses sou verwelkom.

“Die munisipaliteit gaan tans aan om dienste in die gemeenskap te lewer ten spyte daarvan dat die drukgroep vullisverwydering en ander projekte verhinder,” het Pienaar aan die Gemsbok gesê.

Kai !Garib meen dat die gemeenskap slegs hoogste 4% van hulle munisipale dienste betaal, dit wil sê slegs R936,59 van die R22 595,25 (die totale munisipale bedrag vir die hele gemeenskap), die munisipaliteit se dienslewering tans as ‘n vrugtelose uitgawe klassifiseer.

Die dienslewering waarna Kai Garib hier verwys bestaan uit die voorsiening van skoon water, riool en vullisverwydering asook eiendomsbelasting.

Die fondse vir die begraafplaas se opgradering,  wat tans ook deur die drukgroep in sys spore gestaak word, binne die volgende drie maande aangewend moet word. “Anders word heirdie befondsing weggeneem en as nie-nagekom bestempel word.

Pienaar sê dat die munisipaliteit tans met ‘n intensiewe diensleweringsprogram besig is en dat ‘n vlugtige reaksie taakspan op die been gebring is, om aan dringende dienslewerings klagtes aandag te gee.

“Hierdie addisionele span is daar om die taak van die algemene diensleweringspanne soos riool, water en vullis asook tegniese spanne soos elektrisiteit ens te versterk,” sê Pienaar.

Sy sê dat hierdie span reeds eerste in Alheit  begin het om dienste daar aan te spreek.

Ten spyte hiervan het die drukgroep glo verskeie projekte gestuit.

Die Gemsbok on ter perse nie enige verteenworodigers van die drukgroep vir kommentaar bereik nie.

Intussen het Pienaar gesê inwoners is welkom om met die munisipaliteit te skakel indien hulle enige inligting wil bekom rakende die munisipaleteit se diensleweringsprogramme en ander belangrike inligting wat in die belang van die gemeenskap is.

Pienaar sê verder dat hoewel dienslewering soms weens verouderde infrastruktuur en foutiewe voertuie vertraag word, doen die Kai !Garib Munisipaleteit  alles in hulle vermoë om aan die behoefte van sy inwoners te voldoen.

Klagtes kan per whatsapp na 079 873 3767 gestuur word. Kontak nommer van Inbelsentrum is 054 461 6700.

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee