Round Table Northern Cape

Latest News

Persverklaring

Published on March 9, 2021
Back to all Latest News

Terwyl sosiale media gons oor die onvermoe van die Kai garib munisipaleteit om selfs hulle eie grasperk te sny se die woordvoerder Mary Ann pienaar dat ooreenkoms bestaan tussen die munisipaleteit en skolle Soos in die geval waar persone foto materiaal op sosiale media geplaas het waar n trekker van die plaaslike hoerskool besig is om die munisipaleteit se gras te sny. Pienaar sê die munisipale personeel het na n gesprek met die skool die trekker gebruik om die gras te sny en help ook skolle om veral hulle sportgronde te skraap waar benodig. Pienaar se mense besef nie water skade onbevestigde sosiale media plasings aan die beeld van organisasies en in die geval die openbare beeld van die munisipaleteit veroorsaak nie daarom moet mense wegdoen met die houding om sonder geverifieerde inligting net na sosiale media hardloop met Alles. Sy sê inwoners is welkom om met die munisipaleteit te skakel indien hulle enige inligting wil bekom rakende die munisipaleteit se dienslewerings programme en Ander belangrike inligting wat in die belang van die gemeenskap is. Pienaar se Verder dat hoewel dienslewering soms weens verouderde infrastruktuur en foutiewe voertuie vertraag word doen die Kai garib munisipaleteit Alles in hulle vermoe om aan die behoefte van sy inwoners te voldoen. Sy se inwoners moet geduld aan die orde van die dag le en nie net skadelike aanmerkings sonder dat die feite geverifieer is Rond versprei nie.

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee