Round Table Northern Cape

Latest News

Raad besoek die watersuiweringsaanleg in Kai !Garib…

Published on January 21, 2023
Back to all Latest News
Raad besoek die watersuiweringsaanleg in Kai !Garib

Vanaf 18 Januarie 2023 het die Wyks raadslede die watersuiweringsaanlegte oor die munisipale gebied besoek om meer inligting te verkry rondom die bedryf van die Raad se aanlegte.Hierdie besoeke het begin op Vredesvallei en geeindig op Kenhardt.

Die aanlegte kan as volg gelys word:
Vredesvallei : Aanleg gaan binnekort opgradeer word
Riemvasmaak (Khamkirri) : aanleg in redelike goeie toestand
Aughrabies : Nodig opgradering
Marchand : Word tands opgradeer
Alheit : Klein gebreke, redelike goeie toestand
Kakamas: Word tans opgradeer
Lutzburg: Nodig opgradering
Cillie : Nodig opgradering
Warmsand: redelike goeie toeststand, nuwe kompressor geiinstalleer
Eenduin: redelike goeie toestand, nuwe kompressor geiinstalleer
Keimoes: redelike goeie toestand
Soverby: redelike goeie toestand
Curriescamp : redelike goeie toestand
Bloemsmond: redelike goeie toestand
Vyebos eiland: redelike goeie toestand
Lennertsville : redelike goeie toestand, onlangs opgradeer

Die raad het die besoeke gedoen om hulself te vergewis van die probleme rondom beurtkrag en ander gebreke by die aanlegte. Beroepsgesondheid en Veiligheid, werkers se probleme, algemene huishouding asook die bedryf en onderhoud van die aanlegte was ondersoek tydens die besoeke.

Mnr Obakeng Isaacs
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Bly veilig
Stay safe use

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee