Round Table Northern Cape

Latest News

Vrou Vieringe in Kai !Garib

Published on October 23, 2018
Back to all Latest News

Elke jaar op 9 Augustus vier Suid-Afrikaners met uiteenlopende kulture en rasse Nasionale Vrouedag. Die spesiale dag word hoog geag en dien as herinnering aan die groot bydraes wat die vroue in Suid-Afrika gelewer het, is van ontskatbare waarde. Die Burgermeester, Speaker en Raadslede het ook hierdie spoggerige geleentheid bygewoon. Die Burgermeester het ook vroue gesaluut vir hul positiewe bydrae in die alle daagse samelewing, en vroue bedank vir die algemene rol wat vroue speel. Daarom is ons dankbaar en trots dat ons ten minste een dag in iedere jaar erkening en eerbied aan ons vroue van Kai !Garib.

Vrouedag viering met die amptenare van Kai !Garib Munisipaliteit geinisieer deur kantoor van Burgermeester en Speaker. Die Raad het dit goed geag om vroue werkers te bederf van

Kai !Garib Munisipaliteit, by hierdie spoggerig en pragtige geleentheid.

Vrouedag viering in wyke in die Kai !Garib Munisipale regsgebied het ook gedurende Augustus 2017 plaasgevind.

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee