Round Table Northern Cape

Latest News

Vrouedag vieringe Kai !Garib Munisipaliteit gebruik geleenth…

Published on August 26, 2022
Back to all Latest News

Vrouedag vieringe Kai !Garib Munisipaliteit gebruik geleentheid om vir die vroue te herhinder aan die belangrike rol van ‘n vrou binne werkplek en samelewing.
Hey ! Garib Municipality uses opportunity to remind women about the important role of a woman in workplace and society. ·
Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee